วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

รูปวีซ่า Turkey visa picture

Turkish visa Passport

จากรูป Turkish visa
วีซ่ามีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ออกวีซ่า
คือในระหว่าง 90 วัน จะไปตุรกีเมื่อไหร่ก็ได้
แต่อยู่ในตุรกีได้ 30 วันจ้า
แล้วต้องออกจากตุรกีก่อนวีซ่าหมดอายุค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: